Đức Pháp chủ GHPGVN sách tấn Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ngày 03/12/2023 (nhằm ngày 21/10 ÂL), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Pháp chủ GHPGVN, vị khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa đã quang lâm chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để sách tấn cho Tăng, Ni sinh và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. 

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chùa Bái Đính, Ninh Bình

Tại đây, ngài nhắc lại tinh thần mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Pháp Hoa và chia sẻ về duyên khởi của việc hình thành Đạo tràng Pháp Hoa tại Hà Nội. Đạo tràng chính thức được hình thành, sinh hoạt tại chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà Nội) do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì.

Đức Pháp chủ GHPGVN sách tấn Tăng Ni, Phật tử tham dự khóa tu

“Đạo tràng Pháp Hoa ra đời bên cạnh Ban Hoằng pháp, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Ban Hoằng pháp. Chư Tăng trong Ban Hoằng pháp có trách nhiệm hoằng truyền Chính pháp của Đức Phật, Đạo tràng Pháp Hoa có trách nhiệm hộ trì Chính pháp của Đức Phật…” Trưởng lão Hòa thượng huấn thị.

Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tham dự khóa tu

Ngài cũng nhấn mạnh về “chúng duyên khởi” và vai trò của Đạo tràng Pháp Hoa, yếu tố quyết định phẩm chất của việc hộ trì Chính pháp mà mỗi hành giả Pháp Hoa phải ý thức và thực hiện. Đồng thời, Ngài khuyến tấn các Phật tử giữ tâm thanh tịnh, chuyên tâm nỗ lực tinh tiến trên con đường tu học và phụng sự Tam bảo.
Sau lời huấn thị ý nghĩa của Hòa thượng tôn sư truyền trao, toàn thể đạo tràng đã nguyện y giáo phụng hành Trưởng lão Hòa thượng, nguyện cầu Ngài thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ cho hàng hậu học nương theo tu tập.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Tổ khóa tu chức tác bạch tri ân

Được biết, khóa tu Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc do Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Khóa tu diễn ra trong 02 ngày từ ngày 02-03/12/2023.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares