Tưởng niệm Tổ sư – Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 24/1 (14/12/Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm 50 năm viên tịch của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, bậc danh Tăng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX.

Hiện diện tại buổi lễ có Đại lão HT.Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPGVN; Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; chư vị Trưởng lão HĐCM; chư tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và Tăng Ni sinh Học viện PGVN TP.HCM.

Lễ tưởng niệm 51 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 24/1/2024

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quỳ đối trước linh đài, nơi an trí di ảnh cố Tổ sư – Hòa thượng Thích Thiện Hoa; HT.Thích Lệ Trang thành kính đọc lời truy tán công hạnh Tổ sư.

Hương án tôn trí di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1918 – 1973), húy Trần Thiện Hoa, pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên, vị danh tăng thị hiện tại cõi đời để giữ gìn và phát huy vận mệnh Phật giáo. Hòa thượng là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo ở miền Nam, đóng góp làm lan tỏa tinh thần Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc đi qua thăng trầm của lịch sử. Hòa thượng còn là nhà cải cách Phật giáo lỗi lạc thời đương đại, đóng góp công đức cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, hành chính Giáo hội, biên soạn kinh sách Phật học… tất cả đã tạo nên nền móng vững chắc để GHPGVN hôm nay phát triển.

Nhất tâm tưởng niệm bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại

Dâng lời cảm niệm, tưởng nhớ về Tôn sư, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng xúc động ôn lại những lời dạy của cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa, trong thời gian ngài được hầu cận, thị giả Tôn sư.

Đức Pháp chủ nói về công hạnh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Đức Pháp chủ bày tỏ, qua thân giáo, khẩu giáo và cốt cách của bậc xuất trần thượng sĩ, Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã làm những việc khác với mọi người, vì ngài mang trí lớn, có tầm nhìn xa trông rộng, có sự sáng tạo trong điều hành Phật giáo, một sứ giả như lai dấn thân không biết mệt mỏi cho tương lai của Phật giáo Việt Nam. “Những việc làm, cũng như lời dạy của cố Hòa thượng đã cho tôi nhiều bài học sâu sắc, ảnh hưởng rất lớn đến việc hành đạo của chính mình sau này”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung đọc chúc văn tưởng niệm

Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm hướng về di ảnh Tổ sư – Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Đức Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thành kính dâng hương tưởng niệm, tụng thời Bát – nhã tâm kinh cúng dường Tổ sư, bậc cao tăng thạc đức, vị Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares