Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại TP.HCM

Ngày 21/11/2023 (nhằm ngày 09/10 ÂL), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – DL.2023 tại Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Lễ khai mạc

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, đại diện Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS), BTS GHPGVN TP.HCM, Tp.Thủ Đức và 21 Quận huyện, các Ban chuyên ngành trực thuộc Phật giáo T.Ư và TP.HCM.

HT. Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, HT. Thích Lệ Trang, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Chánh chủ đàn phát biểu khai mạc. Theo đó, Hòa thượng nhấn mạnh việc tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 nhằm truyền thụ giới pháp cho giới tử tu học.

Trưởng lão HT. Thích Minh Thông cung tuyên tiểu sử HT. Thích Bửu Huệ

Tại lễ khai mạc, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực HĐCM cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT. Thích Bửu Huệ (1914-1991).
Báo cáo tiến trình tổ chức, TT. Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết: Đại giới đàn Bửu Huệ PL. 2567 được tổ chức từ ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão) có 269 giới tử thuộc các hệ phái đăng ký thụ giới.

 

TT. Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình tổ chức

Sau khi tham dự kỳ khảo hạch tuyển Phật trường, có 208 giới tử đủ điều kiện tấn đàn thụ nhận giới pháp. Trong đó, có 59 giới tử Tăng hệ phái Bắc tông (31 Tỳ-khiêu, 28 giới tử Sa-di), 97 giới tử Ni hệ phái Bắc tông (55 Tỳ-khiêu-ni, 21 giới tử Thức-xoa-ma-na, 21 Sa-di-ni), 9 giới tử Tăng hệ phái Khất sĩ (6 Tỳ-khiêu, 3 Sa-di), 14 giới tử Ni hệ phái Khất sĩ (6 Tỳ-khiêu-ni, 6 Thức-xoa-ma-na, 2 Sa-di-ni), 29 giới tử hệ phái Nam tông Kinh (10 Tỳ-khiêu, 5 Sa-di và 14 Tu nữ); và hơn 400 Phật tử đăng ký thụ giới Bồ tát.

HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ Lễ khai mạc Đại giới đàn, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự T.Ư nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật đối với người xuất gia. Hòa thượng tán dương BTS GHPGVN TP.HCM trong suốt 40 năm hình thành và phát triển đã tổ chức được 10 Đại giới đàn để Tăng Ni hành trì trang nghiêm giới luật, nối tiếp mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự cũng khuyến tấn các giới tử cần nỗ lực, tinh nghiêm hành trì giới luật để giữ gìn tam nghiệp được thanh tịnh.

TT. Thích Thanh Phong phát biểu cảm tạ

Thay mạc Ban kiến đàn, TT. Thích Thanh Phong, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Ban kiến đàn cảm tạ chư tôn đức Hòa thượng HĐCM, HĐTS, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm chứng minh Lễ khai mạc.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares