Tăng Ni Đạo Tràng TTHHVN Bạch Thầy Tổ Xin Phép Đi Tòng Tăng An Cư Kiết Hạ

   Y Kinh, y Luật, y Phật sở chế, hàng năm cứ vào đầu mùa hạ khi những đóa sen thơm ngát nở rộ, Chư tôn đức Tăng Ni lại vân tập về các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình để cấm túc an cư trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Chư Tôn Đức Tăng Ni tác bạch xin phép Thầy Tổ

  Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, tăng, ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.  

Chư Tăng tác bạch xin phép Thầy tổ đi An Cư Kiết Hạ

   Y theo lời Phật dạy vào tối ngày 15 – 04 âm lịch, chư tôn đức Tăng Ni đạo tràng TTHH Việt Nam tại các chùa vân tập về chốn tổ chùa Khai Nguyên bạch Thầy tổ xin phép đi tòng Tăng an cư kiết hạ tại các trường hạ: chùa Đại Từ Ân – Hà Nội, chùa Trăm Gian – Hà Nội, chùa Trình – Quảng Ninh, chùa Cam Lộ – Lào Cai.

Thầy ban Đạo Từ khuyến tấn Chư Tôn Đức

  Xin kính chúc quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam mùa an cư viên mãn, tu học tinh chuyên, giữ vững giới định tuệ, đạt thành tựu viên mãn trên con đường tu học.
 Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

                                                                                                                                                Tổng hợp: Tuệ An

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares