Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại TP.HCM tác pháp An cư kiết hạ

Ngày 29/05/2023 (nhằm ngày 11/04/Quý Mão), tại cơ sở 2 Học viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM, Hội Đồng Điều Hành, Ban Quản Viện, Ban Giáo Thọ và hơn 1.300 Tăng, Ni sinh viên đã trang nghiêm tác pháp kiết giới an cư kiết hạ tập trung trong 3 tháng.

Chứng minh lễ tác pháp an cư kiết hạ là Đức Pháp chủ Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, cùng chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, giảng viên học viện.

Toàn cảnh buổi lễ tác pháp an cư

An cư kiết hạ là truyền thống ngàn đời của Phật giáo. Ba tháng an cư là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là khoảng thời gian Tăng Ni tập trung tại một trú xứ, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ để tiến tu đạo nghiệp.

Đức Pháp chủ sách tấn chư tôn đức Tăng Ni và Tăng Ni sinh

Tại buổi tác pháp, chư Tôn đức Hội đồng Điều hành và chư Tăng, Ni sinh được nghe lời sách tấn của đức Hòa Thượng. Hòa thượng nhắc nhở Tăng, Ni sinh cần phải rèn luyện bốn oai nghi để thân tâm được thanh tịnh, là ruộng phước để chúng sinh gieo trồng.

Chư tôn đức Tăng Ni, Tăng Ni sinh tham dự buổi lễ

Tiếp đó, lần lượt theo thứ lớp chư Tăng đối trước Hòa thượng Thiền chủ và đại Tăng tác pháp an cư. Sau đó, Ni chúng tác bạch, cầu thỉnh Hòa thượng Thiền chủ giáo giới cho chư Ni để chư Ni lấy đó làm y cứ tu học trong ba tháng.

Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật tác pháp an cư

Buổi lễ kết thúc hòa ái trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Mùa an cư năm nay, Hội đồng Điều hành và chư tôn đức giảng viên học viện cũng có kỳ an cư 10 ngày. Bên cạnh đó,  còn có chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho toàn thể giảng viên Học viện.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares