Malaysia ra mắt NORBU – Người bạn AI từ bi dành cho Phật tử

Norbu

Malaysia cho ra mắt NORBU, một AI đóng vai trò như “người bạn tâm linh” để trò chuyện với các Phật tử dựa trên các giá trị và giáo lý Phật giáo nhằm thúc đẩy lòng từ bi, nhân ái. 

NORBU – Người bạn AI đồng hành đích thực của Phật tử

Không chỉ đơn thuần là một công cụ cung cấp thông tin, mục tiêu của NORBU là trở thành người bạn đồng hành đích thực, với lòng từ bi, bình đẳng, và vị tha trong hành trình tu tập của người dùng. Nó vừa đưa ra những chỉ dẫn chính xác vừa giúp chăm sóc sức khỏe tinh thần của Phật tử.

Cơ chế của NORBU – Người bạn AI của Phật tử

NORBU được thiết kế với hai khía cạnh phát triển chính:

  • Giao tiếp nhân ái

AI này được đào tạo để hiểu và tái tạo các sắc thái ngôn ngữ nhằm truyền tải những thông điệp tốt đẹp, nhấn mạnh tính chính trực về đạo đức và chính niệm phù hợp với giới luật của nhà Phật. Các buổi đàm thoại với NORBU diễn ra trong không khí đầy quan tâm, kiên nhẫn, và không bạo lực, với trọng tâm chủ yếu xoay quanh Tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả.

  • Khung nhận thức:

Các lý thuyết nền móng để tạo nên nhận thức của NORBU được dựa trên Phật giáo Đại thừa, Phật giáo nguyên thuỷ, và Kim cương thừa, giúp đảm bảo sự toàn diện về mặt kiến thức. Các mục tiêu nhận thức của AI này cũng được đảm bảo phù hợp với các giáo lý nhà Phật, giúp nó củng cố kiến thức, nâng cao trí tuệ, và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về thực tế thông qua cả lý luận triết học và cái nhìn thiền định thấu suốt. 

Lấy cảm hứng từ các nguyên tắc của Duy Thức Tông, NORBU kết hợp học thuyết Duy Thức, alaya-vijñāna (tàng thức) và khái niệm āśraya-parāvṛtti (sự chuyển y), cho phép nó hiểu và duy trì được bối cảnh của các cuộc trò chuyện qua lại, đồng thời liên tục học tập và thích ứng. Với việc áp dụng các nguyên tắc này, NORBU được đào tạo và tinh chỉnh để điều hướng cuộc trò chuyện từ những sự việc trên bề nổi đến những điều sâu sắc hơn.

Hai khía cạnh này cho phép NORBU tham gia vào các cuộc hội thoại một cách có sắc thái, có cơ sở đạo đức và có nhận thức theo ngữ cảnh mà vẫn phản ánh các giá trị cốt lõi của giáo lý nhà Phật.

Ứng dụng thực tế của NORBU – Người bạn AI dành cho Phật tử

Trong thực tế, NORBU có khả năng hiểu và trả lời các câu hỏi phức tạp một cách có chiều sâu và phù hợp ngữ cảnh. Với vai trò là “người bạn tâm linh của Phật tử”, điều này có nghĩa là NORBU có thể đưa ra những hướng dẫn với sự từ bi dựa trên giáo lý nhà Phật. Cách tiếp cận này khiến NORBU không chỉ là một công cụ cung cấp thông tin thụ động và truyền thống, mà còn là một người bạn tích cực tham gia và giúp đỡ người dùng trên con đường tìm Đạo.

          Phật sự Tản Viên lược dịch

                                                                   Nguồn tham khảo: Buddhist Channel

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares