Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X

Ngày 06/8/2023 (Nhằm 20/6 ÂL), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X, tại chùa Linh Sơn Phước Trung, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh.

Đại giới đàn Tâm Hòa X đã rất vinh dự được Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc. Đồng quang lâm chứng minh buổi lễ còn có Trưởng lão HT. Thích Minh Thông – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN; cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban kiến đàn và 232 vị giới tử đồng tham dự.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Huệ Tâm đã thay mặt cho BTC Đại giới đàn Tâm Hòa X phát biểu khai mạc. Hòa thượng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn là một trong những trách nhiệm quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật. Việc khai mở giới đàn nhằm đào tạo tu sĩ kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Chính đạo trụ thế lâu dài, lợi lạc khắp quần sinh.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Tiếp đó, Ban kiến đàn Tâm Hòa X thành kính dâng lời niệm ân Đức Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm chứng minh cho Đại giới đàn và nhất tâm cung thỉnh ngài ban lời giáo giới.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đức Pháp chủ đã nêu lên những điểm cốt lõi của hữu tướng giới đàn và vô tướng giới đàn. Với việc khai mở giới đàn, chư Tăng là đại vị cho Đức Phật và Thánh chúng truyền trao giới pháp, dìu dắt đàn hậu tấn. Do đó, để việc truyền giới được thành tựu đòi hỏi giới sư phải thanh tịnh, giới tử hết lòng khát ngưỡng giới pháp của Như Lai. Ngài mong muốn các giới tử sau khi được trao truyền giới pháp, phải hết lòng kính giữ và hành trì để tâm thanh tịnh.

HT. Thích Huệ Tâm phát biểu khai mạc

Sau lời giáo giới của Đức Pháp chủ, Ban kiến đàn đã thành kính đỉnh lễ, tuyên bảng Thập sư Phương trượng, nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN đương vị Chứng minh Đại giới đàn.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã khai mở Đại giới đàn vì sự tiếp nối của mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng nhắn nhủ các giới tử giữ tâm chí thành cầu thọ lãnh giới pháp, tinh tiến tu học để làm lợi ích cho đạo pháp.

Hòa thượng Pháp chủ ban đạo từ

Giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Tâm Hòa X

Được biết, Đại giới đàn Tâm Hòa X có 57 giới tử Tỳ-khiêu, 67 giới tử Sa-di, 29 giới tử Tỳ-khiêu-ni, 35 giới tử Thức-xoa-ma-na và 44 giới tử Sa-di-ni. Giới trường Tăng tại chùa Linh Sơn Phước Trung và giới trường Ni tại chùa Long Châu Phước Trung thuộc hệ thống các chùa Núi Bà – Tây Ninh.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares