Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh thăm, sách tấn chư hành giả an cư tỉnh Ninh Thuận

Sáng ngày 05/7/2024 (nhằm ngày 30/5 Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Viện chủ chùa Bửu Long (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã quang lâm trường hạ chùa Sùng Ân (phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để thăm và sách tấn chư hành giả an cư toàn tỉnh.

Cung đón Trưởng lão Hòa thượng có HT. Thích Hạnh Thể – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ, Luật sư trường hạ; TT. Thích Hạnh Huệ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Ban Tổ chức; HT. Thích Thiện Niệm – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Huệ, TT. Thích Minh Tánh, TT. Thích Tâm Ngọc, TT. Thích Thông Tánh – đồng Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Ban Tổ chức; chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Ban Tổ chức An cư kiết hạ, Ban Chức sự các trú xứ an cư cùng chư hành giả an cư trú xứ chùa Sùng Ân. 

Về phía chư Ni, có NT. Thích nữ Mỹ Thái – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Diệu Nguyện – Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NS. Thích nữ Đức Hải – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Phó Ban Tổ chức; cùng chư hành giả an cư tại các trú xứ chùa Diệu Ấn, chùa Diệu Nghiêm, chùa Bửu Lâm, tịnh xá Ngọc Ninh và đạo tràng Phật tử trong toàn tỉnh đồng về tham dự.

Trước tiên, Trưởng lão Hòa thượng đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập cả pháp học và pháp hành trong suốt 60 năm của Ngài. Mỗi người sinh ra đều có sinh nghiệp khác nhau: của tự mỗi người tạo ra và của ái tạo ra. Sinh nghiệp: tính, tướng, thể, dụng khác nhau do quan sát, lắng nghe, cảm nhận khác nhau. Khi quay về quan sát đúng là đang thực hành bát chính đạo, còn không đúng thì theo tập đế. Mỗi người là một cuốn sách của đời mình, phải hiểu rõ về nó bằng cách vừa đọc (suy ngẫm), vừa viết (thái độ, nhận thức, hành vi); có sai khác đi là do hành vi và nhận thức của mỗi người mỗi khác. 

Ngài lại chia sẻ, Phật dạy: hành giả tu tập phải thông suốt mười hai xứ, mười tám giới và năm uẩn. Trong đó mười hai xứ là cơ sở giao tiếp giữa con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm sáu nội xứ (thuộc về tự thân) và sáu ngoại xứ (thuộc về ngoại cảnh). Sáu nội xứ là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Sáu ngoại xứ là: hình thể, âm thanh, hương khí, mùi vị, sự tiếp xúc và các sự vật hiện tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

Mười tám giới: Mười tám Giới là cơ sở giao tiếp toàn diện của con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm: sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu tình thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức). Năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi nhận thức sai lầm sinh ra năm uẩn. Trong bát chính đạo: chính kiến, chính tư thuộc nhận thức; chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng thuộc hành vi của thân; chính tinh tấn, chính niệm, chính định thuộc hành vi của tâm. Việc tu tập quan trọng là soi sáng lại chính mình, thường sáng suốt rõ biết (liễu liễu thường tri). 

Trưởng lão Hòa thượng lại dạy: chúng sinh sống trong hành động vô thức nhưng không hề hay biết nên đưa vào tàng thức tạo thành tập khí. Phải thường rõ biết trạng thái của tâm, thấy rõ pháp đang là. Khi xúc chạm việc đời tâm không động, không dính mắc, tham, ưu. Bản chất của tâm là giác, mỗi người đều có sẵn Phật tính nhưng bởi vì năm triền cái che lấp, mười kiết sử trói buộc nên không thấy được. Như trong kinh Pháp Hoa: ví dụ như gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo nhưng cứ mãi tìm cầu vật chất. Mục đích tu tập là liễu tri các pháp, đưa đến đời sống xả ly, ly tham, đoạn diệt. Ngài đã trích dẫn bài kinh số 32, Trung Bộ kinh, Đại kinh Rừng sừng bò và Ngài chia sẻ: vị Tỳ kheo luôn sáng suốt, rõ biết (chính niệm, tỉnh giác) trong tất cả sinh hoạt hàng ngày là người chói sáng. 

Kết thúc bài pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn hành giả tu học cần thấy được tập đế, khổ đế để ly tham, đoạn diệt, thấy điều đó để buông sinh tử là Niết bàn. 

Sau thời pháp thoại của Trưởng lão Hòa thượng, HT. Thích Hạnh Thể – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức, cùng chư Tôn đức Ban Tổ chức An cư kiết hạ, đã dâng lời tri ân Trưởng lão Hòa thượng.

Phật Sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares