Chùa Khai Nguyên: Công tác chuẩn bị Khóa tu mùa hè 2024

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Chỉ còn vài ngày nữa là khóa tu mùa hè chùa Khai Nguyên sẽ chính thức diễn ra. Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì – Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Thực hiện theo hướng dẫn về tổ chức khóa tu mùa hè của TW GHPGVN, chùa Khai Nguyên đã và đang hoàn thiện các công tác cuối cùng để chào đón gần 1.500 em học sinh về tham dự. 

Cơ sở vật chất đủ điều kiện cho phép hoạt động khóa tu. Các tiểu ban như: hậu cần, an ninh, y tế, quản chúng, đời sống,… cũng đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, đảm bảo các yêu cầu y tế, chống dịch bệnh và công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt xe cứu thương thường trực 24/7.

Tất cả đều hứa hẹn tạo nên một mùa hè bổ ích cho các bạn trẻ tham gia khóa tu mùa hè “Thắp sáng niềm tin” lần thứ IX tại chùa Khai Nguyên!

Một số hình ảnh ghi nhận:

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu.  Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Dưới sự chỉ đạo của Sư phụ trụ trì - Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Ban Tổ chức, các bạn Tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho khóa tu. 

Phật Sự Tản Viên thực hiện 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares