Lịch trình khóa tu mùa hè “Thắp sáng niềm tin” chùa Khai Nguyên

Lịch trình khóa tu mùa hè "Thắp sáng niềm tin" chùa Khai Nguyên

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỊ XÃ SƠN TÂY

CHÙA KHAI NGUYÊN

—*** —

   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—o0o—

Hà Nội , ngày 28 tháng  06 năm 2023

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA KHAI NGUYÊN

CHỦ ĐỀ THẮP SÁNG NIỀM TIN LẦN THỨ VIII 2023

 

NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
       
08/07 –   7h – 10h30: Đón Khóa sinh.

–   10h30 – 11h: Ổn định khoá sinh

–   11h – 11h30: Thụ trai

–   11h30 – 12h: Rửa bát, vệ sinh

–   12h – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 15h30: Học nội quy và nghi lễ khoá tu

–   15h30 – 16h30: Vui chơi tự do, thể dục, đá cầu,…

–   16h30 – 17h30: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   17h30 – 18h30: Tiểu thực tối

–   18h30 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 – 21h : Học múa bài đồng diễn

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

09/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h30 -10h00: Khai mạc khoá tu

–  10h30 – 11h: Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h30 – 16h: Pháp thoại

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

 

–   19h30 -21h: Chương trình Tìm hiểu Phật pháp qua phim hoạt hình

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

10/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buổi sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 9h30: Thi làm báo tường

–  9h30 – 10h giảo lao

–  10h -11h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h30 – 16h30: “Chia sẻ chuyên đề An toàn giao thông”

–   16h30 – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h: Trò chơi tranh nhân quả  

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

11/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buổi sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h30:  Pháp thoại

–  Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h30 – 16h30: Rung chuông chùa

–   16h30 – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–       19h30 -21h:  Tĩnh tọa, niệm Phật, Kinh hành.

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

12/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buổi sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h: Nhận trại, mua đồ, chuẩn bị diễn thời trang

–  10h -11h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h30 – 16h: Nhận trại, chuẩn bị thiết kế

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h: Tĩnh tọa, niệm Phật, Kinh hành.

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

13/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buổi sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h30: Trang trí trại

–  10h30 -11h: Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h30 – 16h:  Chương trình “Kỹ năng sống”

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h:  Thi diễn thời trang

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

14/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buối sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h30: Chương trình “Trò chơi lớn”

–  10h30 -11h: Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

 

–   14h30 – 16h:  Trang trí trại

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h: Chấm trại, đốt lửa trại

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

15/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h00 – 5h45: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  5h45 – 6h: Thể dục buổi sáng

–  6h – 6h15: Giải lao

–  6h15 – 7h: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h: LỄ TỒNG KẾT KHÓA TU, TRI ÂN CHA MẸ

–  Ăn trưa và ra về.

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares