Lịch trình khóa tu mùa hè đợt 2 – Chùa Khai Nguyên

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA KHAI NGUYÊN CHỦ ĐỀ HỘI TRẠI THẮP SÁNG NIỀM TIN LẦN THỨ VIII – 2023.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỊ XÃ SƠN TÂY

CHÙA KHAI NGUYÊN

—*** —

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—o0o—

Hà Nội , ngày 28 tháng  06 năm 2023

 

KHÓA 2: TỪ 15 ĐẾN 18 TUỔI 

I – CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
       
23/07 –   7h – 10h30: Đón Khóa sinh và học bài đồng diễn

–   10h30 – 11h: Ổn định khoá sinh

–   11h – 11h30: Thụ trai

–   11h30 – 12h: Rửa bát, vệ sinh

–   12h – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 15h30: Học oai nghi và nội quy khoá tu

–   15h30 – 16h30: Vui chơi tự do, thể dục, đá cầu,…

–   16h30 – 17h30: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   17h30 – 18h30: Tiểu thực tối

–   18h30 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 – 21h : Học đồng diễn và chơi

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

24/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h – 6h15: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức” và thể dục.

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h -10h00: Khai mạc khóa tu

–  10h30 – 11h: Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 16h: Thi các trò chơi nhỏ: nhảy bao bố, truyền bóng,…

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

 

–   19h30 -21h: Tranh Nhân Quả

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

25/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h – 6h15: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức” và thể dục.

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 9h30: Pháp thoại (Thầy)

–  9h30 – 10h giảo lao

–  10h -11h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 16h: Chương trình học kĩ năng “Phòng chống Ma Tuý và An ninh mạng”

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

 

–       19h30 -21h:

Trời mưa: tập kịch

Trời không mưa: chuẩn bị diễu hành

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

21h30: Chỉ tĩnh

26/07

 

 

 

 

 

–  4h30: Thức chúng

–   5h – 6h15: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức” và thể dục.

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h: Pháp thoại (Thầy)

–  10h -11h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 16h: Tập kịch hoặc tập diễu hành.

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h: Thi diễn kịch hoặc thi diễu hành

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

21h30: Chỉ tĩnh

27/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h – 6h15: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức” và thể dục.

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h30:  Pháp thoại (thầy Tuệ Minh)

–  10h30 – 11h: Giải lao

–  11h – 11h45: Thụ trai

–  11h45 – 12h15: Giải lao, rửa bát.

–  12h15 – 13h30: Chỉ tĩnh

–   14h – 16h: Thi giáo lí (thầy Tuệ Minh và thầy Tuệ Nhật làm MC)

–   16h – 17h: Giải lao

–   17h – 18h: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức”

–   18h – 18h45: Tiểu thực tối

–   18h45 – 19h30: Nghỉ giải lao

–   19h30 -21h: Thiền trà (thầy Tuệ Nhật)

–   21h – 21h30: Nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân

–   21h30: Chỉ tĩnh

28/07 –  4h30: Thức chúng

–   5h – 6h15: Thời khóa tụng “Học Đạo Đức” và thể dục.

–  6h15 – 7h00: Tiểu thực sáng

–  7h – 8h: Rửa bát và giải lao

–  8h – 10h: LỄ TỒNG KẾT KHÓA TU, TRI ÂN CHA MẸ

–  Ăn trưa và ra về.

   

 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares