Hà Nội: Tưởng niệm 23 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Kim Cương Tử viên tịch

Lễ tưởng niệm

Sáng ngày 7-5 (29-3-Giáp Thìn), tại chùa Trấn Quốc, Yên Phụ, Hà Nội đã diễn ra đại lễ tưởng niệm 23 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Kim Cương Tử viên tịch.

Lễ tưởng niệm

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm 23 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Kim Cương Tử viên tịch

Tại buổi lễ, có sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Quảng Hà cùng chư tôn đức lãnh đạo các ban, viện T.Ư; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội và các tỉnh thành, Tăng, Ni đại diện Ban Trị sự quận huyện trên địa bàn TP. Hà Nội vân tập về đỉnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Kim Cương Tử.

Lễ tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc tiểu sử

Hòa thượng Thích Kim Cương Tử (1914-2001), Thành viên Hội đồng chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 8, 9, 10, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN, nguyên Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP. Hà Nội, nguyên viện chủ tổ đình Trấn Quốc – TP. Hà Nội. Tên tuổi của Ngài gắn liền với sự nghiệp chấn hưng và thống nhất Phật giáo nước nhà trong thế kỷ XX.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Kim Cương Tử với lòng yêu nước và niềm tin ở Phật pháp, ở cách mạng đã tinh tiến xây dựng phong trào Phật giáo yêu nước. Đối với tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Trưởng lão Hòa thượng là người nhiệt thành với chủ trương thống nhất Phật giáo Việt Nam. Ngài là một trong những yếu nhân vận động thành lập Ban đại diện Phật giáo Thủ đô Hà Nội và góp phần vận động xây dựng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.

Lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thanh Nhã thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm

Ngài là bậc cao Tăng thạc đức; trí tuệ của ngài mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho hàng hậu học Tăng Ni, Phật tử Việt Nam noi theo.

Phật Sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares