TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 03: CÁCH BÁO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT

Báo hiếu là một hành động tôn kính và tri ân đối với bậc cha mẹ và những người đã sinh thành nuôi dưỡng chúng ta. Là người học Phật, chúng ta cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ? – Tôn trọng, lắng nghe ý kiến, lời khuyên của cha mẹ và những người lớn tuổi. – Chăm sóc và giúp đỡ họ mỗi ngày, duy trì việc tu, học tập Phật Pháp và hồi hướng cho cha mẹ- Sự tận hiếu rốt ráo nhất là: Hết lòng gieo duyên cho cha mẹ về sự tín kính Tam Bảo để hướng dẫn cha mẹ tu tập lánh dữ hành thiện,…Thực hiện lòng biết ơn và áp dụng những lời dạy của Phật trong cuộc sống hàng ngày là những cách cụ thể mà người con Phật có thể áp dụng để báo hiếu, và chương trình Tuổi trẻ hướng Phật số 3 sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý quan trọng này.

 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares