Trường hạ Việt Nam Quốc Tự của GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tạ pháp An cư

Sáng ngày 21/8/2023 (Nhằm ngày 06/7 ÂL), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức trang nghiêm lễ tạ pháp, tri ân các vị giáo thọ sư tham gia giảng dạy về Phật học căn bản, giới luật và quy củ thiền môn cho các hành giả là giới tử đăng ký thụ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ sẽ tổ chức vào tháng 11/2023.

Chư tôn đức quang lâm hội trường Việt Nam Quốc Tự cử hành lễ tạ pháp

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT. Thích Minh Thông – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Lệ Trang – Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hóa chủ trường hạ, cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Chức sự trường hạ, Ban Giáo thọ đã tham dự lễ tạ pháp, tri ân.

Đại diện các giới tử thành kính phát biểu tri ân chư tôn giáo phẩm

Tại buổi lễ, đại diện các giới tử tòng hạ tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự thành kính tri ân chư tôn giáo phẩm đã dốc lòng dạy dỗ, hướng dẫn Phật pháp căn bản, quy củ thiền môn, pháp môn hành trì trong suốt thời gian ba tháng tòng hạ an cư; phát nguyện tiếp tục tinh tiến tu học, trau dồi để sắp tới toàn tâm tấn đàn thụ nhận giới pháp.

HT. Thích Minh Thông huấn thị giới tử tòng hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Huấn thị đến giới tử, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông nêu một số quy tắc, lưu ý các nghi thức đăng đàn thọ giới Tỳ-khiêu của giới tử để được đắc giới. Ngài tin tưởng tất cả các giới tử đang hiện diện sẽ xứng đáng thọ giới Tỳ-khiêu tại Đại giới đàn sắp tới do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức. Đồng thời, cầu nguyện cho tất cả tịnh nhơn, giới tử Sa-di, giới tử Tỳ-khiêu đều được đắc giới.

HT. Thích Lệ Trang hướng dẫn tất cả các giới tử phát nguyện

Tiếp đó, HT. Thích Lệ Trang đã hướng dẫn cho chư giới tử phát nguyện y giáo phụng hành, nhất tâm đỉnh lễ và bái tạ cúng dường Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh cùng chư vị giáo thọ sư.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ phát biểu thành kính tri ân Đức Pháp chủ GHPGVN đã từ bi nhận lời cung thỉnh làm Thiền chủ trường hạ; tri ân Trưởng lão HT. Thích Minh Thông; Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban chỉ đạo khóa An cư kiết hạ PL. 2567 tại TP.HCM, Hóa chủ hạ trường; cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Chức sự, chư vị giáo thọ đã dốc lòng dạy bảo cho hành giả, giới tử tu tập tinh tiến trong ba tháng an cư.

Giới tử lắng nghe lời huấn từ của Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh

Đây là lần đầu tiên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức trường hạ cho các giới tử tòng chúng an cư kiết hạ, tập trung học tập Phật pháp căn bản, quy củ thiền môn, giới luật, chuẩn bị cho việc dự khảo thí. Được biết, trường hạ Việt Nam Quốc Tự có 19 giới tử Tỳ-khiêu, 11 giới tử Sa-di chuẩn bị thụ giới tại Đại giới đàn sắp tới.

Phật sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares