New Channels Announcement

New Channels Announcement

We would like to announce that Ven. Thich Dao Thinh’s new social channels, dedicated exclusively to overseas Buddhists, are now available!

Follow and subscribe here:

釋道盛法師特別為海外佛教徒開設了全新的社交媒體頻道。

誠摯邀請大家關注訂閱!

Facebook: 釋道盛法師法語 

YouTube: @shidaoshengtw

Videos you may like:

  1. 為何你跟他/她之間會出現第三人?
  2. 躺著聼念佛機是否得不敬之罪?
  3. 何謂夫妻因緣?

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares