Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng cho thính chúng gần 15.000 người tại Bồ Đề Đạo Tràng

Vào sáng ngày 29/12, trong khuôn khổ chương trình Pháp hội Kim Cương Thời Luân được tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14 đã quang lâm và chia sẻ pháp thoại đến hội chúng khoảng 15.000 người, đến từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.
Mở đầu buổi pháp thoại, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tăng thuộc truyền thống Phật giáo Nguyên thủy tụng bài kinh Điềm lành bằng tiếng Pali, tiếp theo là phần tụng Bát nhã Tâm kinh và cúng dường hoa mạn-đà-la bằng tiếng Tây Tạng của chư Tăng Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ pháp thoại với hội chúng

Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu bài pháp thoại của mình. Trong bài pháp thoại, Ngài nhấn mạnh đến mục đích sống và sự cống hiến của mỗi cá nhân. Dù chúng ta có vai trò gì, có địa vị như thế nào trong xã hội, chúng ta cũng đều phải cố gắng tu dưỡng, đừng để thất tình, lục dục của thế gian che mờ, trói chặt chúng ta, mà hãy nỗ lực cống hiến, làm lợi lạc cho mọi người, mọi loài nhiều hơn nữa.
Đức Đạt Lai Lạt Ma còn cho biết: “Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã vượt qua tất cả những phiền não, những chướng ngại trên đường tu. Tất cả những điều Ngài chỉ dạy đều bắt nguồn từ kinh nghiệm của chính Ngài. Cho nên, Đức Phật đã nói: “Ta là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành”. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, nhưng tâm trí chúng ta bị bủa vây bởi những nhiễm ô trong đời, nên chưa thể thành Phật”.

Chư Tăng thuộc truyền thống Nguyên thủy tụng kinh Điềm lành

Trong bài giảng của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma còn nhấn mạnh đến thuyết Tánh không của ngài Long Thọ. Ngài nói rằng, vì vô minh mà chúng ta xem mọi thứ có sự tồn tại độc lập, và từ nó nảy sinh sự bám chấp. Thay vào đó, chúng ta phải nhớ lại rằng, bản chất của tâm là trống rỗng, do nhân duyên hội tụ mà sinh ra. Chừng nào bản chất trong sáng của tâm ta còn bị bao phủ bởi vô minh, thì chúng ta vẫn là chúng sinh. Đến khi nào lớp mây mù vô minh ấy được loại bỏ, thì chúng ta trở thành bậc giác ngộ. 

Khung cảnh hội chúng đang nghe pháp thoại

Ngài cũng động viên rằng, sự nhiễm ô của tâm ta chỉ là tạm thời mà thôi. Mặc dù ba độc tham, sân, si rất mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn có thể hóa giải được. Chỉ cần chúng ta chuyên tâm thực hành đúng theo lời Đức Phật đã dạy thì chúng ta có thể làm được. Cho nên chúng ta phải tự tin rằng, chúng ta có thể chuyển hóa được ba độc để trở thành bậc giác ngộ.
Kết thúc bài pháp thoại, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyến tấn mọi người cố gắng làm những điều tốt lành, đem lại lợi ích cho nhân loại, cho chúng sinh với tất cả khả năng của mình, và hãy cố gắng nuôi dưỡng Bồ-đề tâm, sống theo tinh thần tánh không, vô ngã, vô thường mỗi ngày.

Minh Nguyên lược dịch
Nguồn: Dalailama.com

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares