CÁO PHÓ – TÂN VIÊN TỊCH Hoà Thượng Thích Ngộ Thông

CÁO PHÓ – TÂN VIÊN TỊCH
Hoà Thượng Thích Ngộ Thông
Phap danh: Thượng Ngộ Hạ Thông
Ngài viên tịch: vào lúc 04:38 sáng theo giờ Việt Nam
Ngày 25 tháng 08 năm 2023.
Nhằm mùng 10 tháng 7 năm Quý Mão
Trụ thế: 67 Xuân Thu.
Ngài là Viện chủ Tịnh Tông Học Hội Làng A Mi Đà – Mỹ Quốc
Phó Viện Trưởng – Tịnh Tông Học Úc Châu
Giáo Thọ Sư Các Đạo Tràng Chuyên Tu Tịnh Độ Tại Việt Nam
Ngài là đệ tử xuất gia người Việt Nam, dưới sự thế độ của Đại Lão Ân Sư Tịnh Không. Pháp sư Ngộ Thông là người đưa nghi thức Pháp Hội Trung Phong về Việt Nam. Cả đời Ngài chuyên giảng bộ chú giải Vô Lượng Thọ theo tâm nguyện của Lão Hoà Thượng. Hiện nay, nhục thân của Ngài được đặt tại Tịnh Tông Học Hội Làng A Mi Đà – Mỹ Quốc.
Kính nguyện đại chúng dốc lòng cùng nhau chí thành hướng về Ngài. Xưng niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật để cùng nhau hồi hướng, cầu nguyện Ngài cao đăng Thượng Phẩm, sớm nhập Ta Bà phổ độ quần mê, đồng sanh Cực Lạc.
Kính đảnh lễ Lão Pháp Sư.

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares