Bình Thuận: Phân ban Ni giới thăm các trường Hạ Ni trong tỉnh

Để thăm viếng và sách tấn chư Ni hành giả an cư của các huyện thị thành trong tỉnh Bình Thuận, ngày 01/07/2024 (nhằm ngày 26 tháng 5 Giáp Thìn) phái đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận (PBNG) do NT. Thích Nữ Như Hải, Trưởng  Phân ban, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm các trường Hạ chư Ni tỉnh nhà.

Đi cùng đoàn có NT. Thích Nữ Như Hạnh, NT. Thích Nữ Đền Liên – đồng chứng minh PBNG, NT. Thích Nữ Như Mãn, Phó PBNG; NS. Thích Nữ Diệu Minh, Phó Thường trực PBNG; NS. Thích Nữ Hạnh Châu, Trưởng PBNG TP. Phan Thiết; NS. Thích Nữ Hạnh Pháp, Chánh Thư ký PBNG Tỉnh; NS. Thích Nữ Pháp Viên, Thủ quỹ PBNG, cùng chư Tôn đức Ni thành viên PBNG tỉnh và quý Phật tử. 

Đoàn đã thăm viếng, sách tấn và cúng dường 6 trường Hạ Ni trong tỉnh Bình Thuận: tịnh xá Ngọc Tâm, huyện Bắc Bình; tịnh xá Ngọc Thạch, TP. Phan Thiết; chùa Quảng Phước, huyện Hàm Tân; chùa Huyền Lon, thị xã Lagi; tịnh xá Ngọc Chiếu, thị xã Lagi; chùa Quảng Hương, huyện Đức Linh.

Tại các Hạ trường sau khi niệm hương đỉnh lễ Tam Bảo, phái đoàn được nghe đại diện Ban Chức sự báo cáo công tác Phật sự cũng như thời khóa tu tập của chư hành giả an cư. 

Theo đó tất cả các hạ trường đều tổ chức mỗi tháng 2 lần Bố tát tụng Giới, hành trì các thời khóa tu tập tụng kinh, sám hối, niệm Phật, kinh hành… trên tinh thần thanh tịnh đoàn kết hòa hợp.

Sau đó, đại diện đoàn đã dâng lời tác bạch dâng cúng tịnh tài tịnh vật lên trường Hạ cùng chư Ni hành giả.

Quý Ni Trưởng trong PBNG đã có lời nhắn nhủ, khuyến tấn chư Ni luôn nỗ lực tấn tu đạo nghiệp, trau dồi Giới Đức, thực hiện đầy đủ các thời khóa mà Ban Chức sự đã đề ra, để gặt hái được những kết quả tốt đẹp nhất trong 3 tháng an cư, đồng thời Ni trưởng Trưởng Phân Ban cũng trao Thư của NT.Thích Nữ Nhật Khương, UVTT HĐTS, Trưởng PBNG T.Ư gửi đến chư Ni hành giả trong cả nước.

Cũng trong dịp này, đại diện phái đoàn đã triển khai các công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2024 của PBNG T.Ư đến với các trường Hạ. Bên cạnh các hoạt động Phật sự, năm nay PBNG T.Ư sẽ tổ chức kỳ thi diễn giảng, giúp chư Ni trong cả nước có điều kiện tham gia công tác hoằng pháp.

Cung kính đón nhận tấm lòng cao quý của chư Tôn đức Ni PBNG, đại diện các Hạ trường đã dâng lời vấn an sức khỏe và phát nguyện y giáo phụng hành những lời dạy của quý Ni trưởng trong việc tu tập và hành đạo.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

NT. Đền Liên, Chứng minh PBNG tỉnh, sách tấn chư Ni hành giả trường Hạ chùa Huyền Long- thị xã Lagi
NT.Thích Nữ Như Hải, Trưởng PBNG tỉnh sách tấn chư Ni hành giả trường Hạ tịnh xá Ngọc Thạch- TP. Phan Thiết

Phật Sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares