THÔNG BẠCH PHÁP HỘI TỤNG KINH ĐỊA TẠNG THÁNG 02 – QUÝ MÃO

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật , Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liên hữu đồng tu, bà con nhân dân và tín đồ Phật tử thập phương, chùa Khai Nguyên xin thông bạch Pháp hội chuyên tu tụng kinh Địa Tạng tháng 02 năm Quý Mão.

– Thời gian: Từ ngày 27 đến 29 tháng 02 năm Quý Mão
(tức ngày 18 đến 20 tháng 03 năm 2023)
– Địa điểm: Chùa Khai Nguyên – thôn Tây Ninh – xã Sơn Đông –  thị xã Sơn Tây –  thành phố Hà Nội

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật , Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liên hữu đồng tu, bà con nhân dân và tín đồ Phật tử thập phương, chùa Khai Nguyên xin thông bạch Pháp hội chuyên tu tụng kinh Địa Tạng tháng 02 năm Quý Mão.

– Thời gian: Từ ngày 27 đến 29 tháng 02 năm Quý Mão
(tức ngày 18 đến 20 tháng 03 năm 2023)
– Địa điểm: Chùa Khai Nguyên – thôn Tây Ninh – xã Sơn Đông –  thị xã Sơn Tây –  thành phố Hà Nội

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares