Lào Cai: Lễ Tác pháp Hậu An cư Hạ trường Chùa Cam Lộ PL 2568 – DL 2024

Hôm nay 21/6 Tăng - Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh
Hôm nay 21/6/2024 (tức ngày 16/5 Giáp Thìn ), Tăng – Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Tổng số hành giả An Cư năm nay là 93 vị, trong đó Tỷ khiêu 40 vị, Tỷ Khiêu Ni 29 vịThức xoa 3 vị, Sa di 6 vị, Sa di ni 3 vị, Hình đồng 12 vị. Đúng 8h45p đại chúng vân tập tại Tổ đường đỉnh lễ Tam Bảo, chư lịch đại Tổ sư để cầu gia hộ và đỉnh lễ cầu thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban HDPT TW, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào CaiTrưởng Ban t chức làm ngôi Đường chủ để đại chúng nương vào tác pháp An Cư.
Hôm nay 21/6 Tăng - Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh
Đại đức Thích Chân Tín – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Phó Trưởng Ban TT Ban tổ chức Hạ Trường. Thượng toạ Thích Đạo Thịnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng ban Ban GDPG phó Trưởng ban tổ chức
Hôm nay 21/6 Tăng - Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh
               Đại đức Thích Chân Tín
Thượng toạ Thích Tỉnh Thiền – y viên TT, Trưởng ban Ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Tổ chức; Ni sư Thích Diệu Bản – y viên HĐTS, Phó Trưởng Ban đặc trách Ni giới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni như pháp bạch văn hậu An Cư.
Hôm nay 21/6 Tăng - Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh
        Thượng toạ Thích Tỉnh Thiền
Thượng toạ Thích Đạo Thịnh – ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng ban Ban GDPG phó Trưởng ban tổ chức. Thượng toạ Thích Tỉnh Thiền – Ủy viên TT, Trưởng ban Ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Tổ chức; Ni sư Thích Diệu Bản – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban đặc trách Ni giới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban tổ chức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni như pháp bạch văn hậu An Cư.
Hôm nay 21/6 Tăng - Ni Phật giáo tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức bạch văn tác pháp Hậu An Cư tại Trường hạ Chùa Cam Lộ, phường Bình Minh
       Thượng toạ Thích Đạo Thịnh
Sau lễ tác pháp hậu An Cư, Chư Tôn Đức đã tổ chức họp bàn giao trách nhiệm cho chư Tăng Ni thời khóa sinh hoạt trong 3 tháng an cư tại chùa Cam Lộ.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Phật Sự Tản Viên tổng hợp

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares