– CHÙA KHAI NGUYÊN THÔNG BẠCH PHÁP HỘI QUÁN ÂM TAM THỜI HỆ NIỆM THÁNG 2 (NHUẬN) NĂM QUÝ MÃO.

Thể theo tâm nguyện của quý liên hữu đồng tu và nhân dân,tín đồ Phật tử thập phương chùa Khai Nguyên long trọng tổ chức Pháp hội Quán Âm TTHN, cầu âm siêu dương thới, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

– Đặc biệt nguyện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy từ gia hộ cho gia đình được cát bảo bình an, phúc thọ miên trường, tiêu tai nghiệp chướng, cầu đảo bệnh, cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, cầu tự (cầu sinh con trai, con gái, quý tử), v.v…

Thang 2 nhuan poster dọc QATTHN
Pháp Hội Quán Âm TTHN Cầu An đầu năm tổ chức vào 03 ngày:
– Từ ngày 17 đến 19 tháng Hai (nhuận) năm Quý Mão (Âm lịch)
(Nhằm vào các ngày từ 07 đến 09 tháng 04 năm 2023 (Dương lịch)
– Buổi chiều ngày 09/04/2023 là Lễ Quy Y Tam Bảo cho tín đồ Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo tu học Phật pháp.
– Pháp hội sẽ được phát sóng trực tiếp trên các trang thông tin truyền thông của nhà chùa:
YouTube: Chùa Khai Nguyên TTHH Việt Nam – Facebook: – Tịnh Tông Học Hội Việt Nam – Facebook: Chùa Khai Nguyên-Sơn Tây

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares